سفارت جمهوری اسلامی ایران

معافیت پزشکی

با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده با سازمان وظیفه عمومی ناجا ، کلیه متقاضیان معافیت پزشکی می‌توانند پس از مطالعه آئین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی و فهرست بیماری های ضمیمه آئین نامه مذکور پس از تهیه مدارک زیر با مراجعه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود اقدام نمایند.
مدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده معافیت پزشكی
1- اصل مدارك پزشكی مربوط به سوابق بیماری و همچنین گزارش وضعیت فعلی بیمار كه به یكی از زبانهای فارسی و یا انگلیسی و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در كشور محل اقامت مشمول رسیده باشد بهمراه یك سری كامل کپی از آنها (در صورتیكه مدارك و سوابق پزشكی مشمول مربوط به ایران باشد باید قبل از هرگونه اقدامی آنها را به تایید سازمان نظام پزشكی ایران برساند)
2- اصل و (2 سری) کپی گذرنامه معتبر ایرانی
3- اصل و (2 سری)کپی تمام صفحات شناسنامه
4- اصل و (2 سری) کپی پشت و روی كارت ملی
5- تعداد 6 قطعه عكس (پاسپورت سایز) پشت نویسی شده
6- اصل و کپی مدارك اقامتی مشمول
7- اصل و (2 سری) کپی آخرین مدرك تحصیلی مشمول
8- فرم مربوط به درخواست معافیت پزشكی
9- تنظیم وکالت نامه در سامانه تاک وسط مشمول برای پیگیری پرونده در وزارت امورخارجه و سازمان نظام وظیفه
متقاضیان توجه داشته باشند که مدارک ارائه شده ابتدا توسط نمایندگی جمهوری اسلام ایران در کشور محل اقامت تایید سپس به یکی از مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر دشهر مونیخ ( آلمان ) ارسال خواهد شد. مرکز پزشکی مربوطه اسناد پزشکی را وظیفه عمومی ناجا ( آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی) به مرکز پزشکی مورد نظر اعلام نماید. چنانچه بیماری مشمول در چهارچوب مقررات نظام وظیفه تشخیص داده شود، تاریخی برای حضور متقاضی در مرکز پزشکی مربوطه تعیین خواهد گردید. مشمول موظف است در تاریخ مشخص شده جهت معاینات لازم در محل حضور یابد. در نهایت مدارک پس از نظریه نهایی پزشک و تایید توسط مرکز پزشکی از طریق اداره امور ایرانیان وزارت امور خارجه (واقع در ساختمان شماره 3) توسط پدر،مادر و یا وکیل متقاضی به سازمان وظیفه عمومی ناجا (واقع در تهران - میدان سپاه)جهت بررسی و صدور کارت معافیت ارسال خواهد شد. * قبل از مراجعه به اداره امور ایرانیان جهت اطلاع از وصول پرونده از نمایندگی مربوطه به دبیرخانه این اداره به شماره 61153239 تماس گرفته شود.

تذكرات:

الف) تمامی مدارك ذكر شده در بالا میبایستی توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در كشور محل اقامت مشمول به یکی از مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر در شهرهای مونیخ (آلمان) – دبی (امارات عربی متحده) – پکن (چین) ارسال گردد. مدارك ارسالی از طرق دیگر رسمیت نداشته و عودت خواهد شد.

ب) هموطنان گرامی جهت اطلاع از وضعیت پرونده معافیت پزشکی از طریق نمایندگی محل اقامت خود مراتب را پیگیری نموده و از تماس با مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر در شهرهای مونیخ (آلمان) – دبی (امارات عربی متحده) – پکن (چین) خودداری نمایند.
پ) بعد از دریافت مدارك بصورت كامل ، مرکز پزشکی مربوطه با پزشك ، پزشکان و یا بیمارستان معتمد كمیسیون پزشكی هماهنگی لازم را در خصوص وقت معاینه حضوری مشمول انجام داده و مراتب را به نمایندگی محل اقامت مشمول اعلام می نماید.( مقتضی است به منظور تعیین وقت معاینات پزشکی از تماس مستقیم با مرکز پزشکی مورد نظر اجتناب نمایند)
ت) بر اساس مقررات مصوب كمیسیون پزشكی ، حضور متقاضیان معافیت پزشکی برای انجام معاینات مربوطه و همچنین احراز هویت، در تاریخی كه مرکز پزشکی مربوطه مشخص خواهد كرد با همراه داشتن گذرنامه و دیگر مدارك هویتی ایرانی در محل انجام معاینات پزشکی تعیین شده ضروری می باشد. بدیهی است عدم حضور مشمول در تاریخ مقرر به منزله انصراف محسوب گردیده و پرونده وی بدون هرگونه اقدامی بایگانی خواهد شد.
ث) پیگیری امور مربوط به اخذ روادید كشور محل انجام معاینات پزشکی ، اقامت و اسكان مشمول( در صورت نیاز) و هزینه های پزشك و دیگر امور مربوطه به عهده شخص مشمول بوده و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور هیچگونه مسئولیتی در قبال موارد فوق الاشاره ندارند. ج) تشخیص نهایی ، قبول یا رد درخواستهای معافیت پزشكی بر عهده كمیسیون پزشكی مستقر در سازمان نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران در داخل كشور بوده و انجام معاینات در مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر در شهرهای مونیخ (آلمان) – دبی (امارات عربی متحده) – پکن (چین) دلیلی بر قطعیت معافیت پزشکی مشمولان نخواهد بود. چ) بدیهی است در صورت رد درخواست مربوطه توسط كمیسیون پزشكی سازمان نظام وظیفه ، فرد متقاضی مشمول شناخته شده و از تاریخ رد درخواست(در صورت عدم حضور جهت انجام خدمت سربازی) غایب محسوب می گردد
.
ح) تصاویر مدارک پرونده معافیت پزشکی در برگه های (A4 ) به صورت جداگانه تهیه و تحویل گردد
خ) هموطنان گرامی جهت اطلاع بیشتر از شرایط و قوانین معافیت پزشكی می توانند به وب سایت سازمان نظام وظیفه به آدرس vazifeh.police.ir مراجعه نمایند.عواقب و خسارات مادی و معنوی ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات بر عهده متقاضی می باشد.

تذکر مهم:
بر اساس تصمیم سازمان نظام وظیفه عمومی، تقاضای معافیت پزشکی شامل دانشجویان متعهد خدمت و یا کسانی که با وثیقه از کشور خارج شده اند، نمی گردد.

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران