سفارت جمهوری اسلامی ایران

صدور المثنی شناسنامه

هرگاه شناسنامه فردي در خارج ازکشور مفقود شود، مي تواند از طريق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود نسبت به صدور شناسنامه المثني اقدام نمايد. حضور متقاضي در نمايندگي الزامي است.
مدارک مورد نياز :
1- تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه المثنی (S_S4)
2- تکميل پرسشنامه متقاضيان دريافت سند سجلي از اسناد راکد (S_S3) براي شناسنامه مفقوده نمونه قديم
3- چهار قطعه عکس جديد (پاسپورت سایز) تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي
4- ارائه اصل مدرک معتبر عکس دار ايراني مانند: گذرنامه، گواهينامه رانندگي، کارت پايان خدمت سربازي، مدرک تحصيلي، کارت شناسائي ملي، شناسنامه جديد پدرومادر و همسروفرزندان، گذرنامه والدين (درصورت همراه بودن در گذرنامه پدرومادر)، ارائه دو مورد از موارد ذکرشده الزامي است
5- ارائه مدارک اقامتي معتبر عکسدار متقاضي ( درصورت مغایرت مشخصات سجلی متقاضی با مدارک اقامتی ارائه نام دید پول الزامی می باشد).
6- هزینه خدمات کنسولی
35 پوند برای اولین درخواست شناسنامه المثنی
70 پوند برای دومین درخواست شناسنامه المثنی
ملاحظات :
حضور متقاضي و گواهان در نمايندگي ضروري است درخواست شناسنامه المثني براي متقاضيان زير 18 سال بايد از سوي پدر، جد پدري ويا قيم قانوني آنها انجام شود. چنانچه برابر ماده 988 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران سند ترک تابعيت نموده ايد، مسئول مربوطه را مطلع نمائيد.

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران