سفارت جمهوری اسلامی ایران

معمول ترین کاستی مدارک

کامل نبودن مدارک سبب تأخیر در انجام درخواست و افزایش هزینه پستی شما می شود.

معمول ترین کاستی مدارک بشرح زیر است:
  1. عدم ارسال درخواستنامه به ویژه هنگامی که چند درخواست همزمان ارسال میشود.
  2. پاسخ ندادن به تمام پرسش ها در درخواستنامه ها یا امضاء نکردن آن
  3. فرستادن عکس های نا مناسب که طبق مشخصات ذکر شده در تارنما نیست.
  4. کم بودن تعداد عکسها
  5. عدم ارسال کپی مدارک لازم
  6. ارسال نکردن پاکت برای بازگشت مدارک یا کافی نبودن تعداد تمبر
  7. اعلام نشانی پستی نادرست که سبب افزایش هزینه پستی برای ارسال مجدد میشود.

به هموطنان عزیز توصیه میشود شرح مدارک لازم برای درخواست خود را به دقت مطالعه نمایند


© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران