سفارت جمهوری اسلامی ایران

تعویض شناسنامه قدیمی

تعویض شناسنامه قدیمی

سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ایرانیانی که از زمان اجرای طرح تعویض شناسنامه تا کنون درخواست دریافت شناسنامه نداشته اند را در زمره اسناد راکد بشمار آورده است. بنابراین چنانچه هنوز شناسنامه قدیمی در اختیار دارید یا آنرا گم کرده اید و تا کنون برای شناسنامه جدید اقدام ننموده اید، برای دریافت شناسنامه جدید؛ باید مدارک زیر را ارائه یا پست نمائید تا از طریق سفارت به سازمان ثبت احوال ارسال گردد.

مدارک لازم:

1- تکميل فرم تعويض شناسنامهICH_1

*- درخواستنامه تکمیل شده شماره [722-24]برای صدور المثنی شناسنامه نمونه قدیم و تصویر صفحه اول شناسنامه و اصل گذرنامه های گواهان (فقط درصورت گم شدن شناسنامه). (این درخواستنامه باید یا در حضور کارشناس کنسولی امضاء شود. گواهان نباید از بستگان درجه یک مثل پدر، مادر، خواهر و برادر و یا همسر باشند)

*-اصل گذرنامه امضاء شده پدر ( درصورت عدم امکان حضور پدر در سفارت)

2- پرسشنامه تکمیل شده شماره [722-26] برای دریافت خدمات اسناد سجلی راکد.

*- تصویر (کپی روی برگ A4) مدارک خاتمه خدمت سربازی یا معافی (در صورت انجام خدمت یا معافی شدن)

*- اصل و تصویر (کپی روی برگ A4) مدارک تأیید شده ازدواج (چنانچه ازدواج کرده اید)

3- حد اقل دو شناسنامه از شناسنامه های جدید پدر، مادر، همسر و یا فرزندان.

4- حداقل دو مورد از مدارک زیر:

الف- گذرنامه معتبر ایرانی

ب- کارت پایان خدمت نظام وظیفه

ج- مدارک تحصیلی عکسدار ایرانی

د- گواهینامه رانندگی معتبر

ه- دیگر مدارک معتبر عکسدار ایرانی

5- تصویر (کپی روی برگ A4) صفحات مشخصات و عکسدار از گذرنامه خارجی

6- چهار قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد

7- 20 پوند هزینه خدمات کنسولی

8- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد

*- اصل گذرنامه های گواهان و شناسنامه های جدید پدر، مادر، همسر و یا فرزندان شما که برای بررسی و تطابق دریافت میشود تا هنگام دریافت پاسخ از مرکز نزد بخش کنسولی باقی میماند. در صورت نیاز فوری به این مدارک باید یک پاکت برگشت اضافه با پست سفارشی نیز پیوست مدارک شود.

لطفا - مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید

Iranian Consulate ,50 Kensington Court , W8 5DD


© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران