سفارت جمهوری اسلامی ایران

معافیت عفو رهبری

این معافیت با توجه به مدرک تحصیلی و سن مشمولیت به پنج گروه تقسیم می گردد:
بر حسب پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا، تخلف قانوني کليه مشمولان غايب و فراري بشرح زير مورد عفو قرار گرفته و براي آنان کارت معافيت عفو رهبري بمناسبت سال نهضت خدمت رساني به مردم صادر مي گردد.English
1- زیر دیپلم ،دیپلم،فوق دیپلم (متولدین تا پایان 1354)
2- لیسانس (متولدین تا پایان 1354)
3- فوق لیسانس (متولدین تا پایان 1352)
4- دکتری غیرپزشکی (متولدین تا پایان 1350)
5- دکتری پزشکی و دامپزشکی (متولدین تا پایان 1344)
توجه: به استناد تبصره ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391/11/8 کلیه مشمولینی که سن آنان بیش از 50 سال باشد در صورت عدم تغییر سن در شناسامه، اصل شناسنامه عکسدار آنان به منزله کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی می باشد.
دراجراي فرمان مقام معظم رهبري و فرمانده کل قوا، پرونده کليه مشمولان فراري سنوات مذکور که صرفاً جرم فرار از خدمت را دارند، از سوي سازمان قضائي نيروهاي مسلح مختومه اعلام خواهد شد.
ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نموده و پس از برابر اصل نمودن مدارک و تایید فرم مربوطه توسط نمایندگی، تصاویر برابر اصل شده مدارک را به همراه اصل وکالتنامه، برای وکیل خود در ایران (والدین نیاز به وکالتنامه ندارند) ارسال نمایند تا مراتب از طریق مراکز پلیس +10 پیگیری گردد.همچنین لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند با مراجعه به مراکز پلیس +10 مراتب را پیگیری نماید.
مدارک مورد نياز:
1- تکميل يک برگ فرم استفاده از معافيت عفو رهبري
2- اصل شناسنامه جديد و دو سري فتوکپي از کليه صفحات حتی صفحات سفید
3- اصل گذرنامه و يک سري فتوکپي از از کليه صفحات حتی صفحات سفید
4- شش قطعه عکس جديد 4*3 پشت نویسی شده (تمام رخ، زمينه سفید، بدون کروات، موي سر و صورت متعارف و معمول)
5- تنظيم فرم وکالتنامه پیگیری امور نظام وظیفه از طریق سامانه تاک
6- اصل و کپی آخرين مدرک تایید شده تحصيلي

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران