سفارت جمهوری اسلامی ایران

اصلاح مندرجات شناسنامه

افرادی که شناسنامه جدیدی دریافت کرده اند، چنانچه دوگانگی در مندرجات شناسنامه جدید با شناسنامه قبلی خود ملاحظه نمایند میتوانند با تکمیل و ارسال مدارک زیر اصلاح مندرجات شناسنامه خود را از سفارت درخواست نمایند
- تشخیص نیاز به اصلاح سند سجلی و یا تعویض شناسنامه پس از بررسی مدارک درخواست کننده اعلام میشود

مدارک لازم:
2- برگ امضاء شده درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال (درخواست کننده باید در فقط محل امضاء گیرنده، که مشخص شده است، نام و نام خانوادگی خود را نوشته و امضاء نماید)
3- برگ صورت مجلس تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال که باید درخواست کننده محل امضاء گیرنده را امضاء کرده باشد
4- هر نوع مدرکی دال بر اثبات صحت مورد نقص یا اشتباهی که در درخواستنامه تکمیل شده شمارهاعلام می شود
5- تکمیل فرم تعویض شناسنامه تکمیل فرم تعویض شناسنامه
6- اصل شناسنامه درخواست کننده
7- چهار قطعه عکس جدید(پاسپورت سایز) رنگی تمام رخ (از روبرو)، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد
8- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد
یادآوری : از آنجائیکه این در خواست باید جهت اصلاح به حوزه ثبت احوال مربوطه ارسال گردد، با توجه به دوری یا نزدیکی شهرستان صادر کننده سند، مدت انجام این درخواست حداقل سه ماه خواهد بود.

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران