سفارت جمهوری اسلامی ایران

با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان امورگذرنامه شامل ( صدور و یا تجدید گذرنامه، برگ عبور، درخواست اجازه خروج دانشجویی و مشمولین)، امور اربعه شامل ( درخواست اولین شناسنامه ، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت)، وکالتنامه و تصدیق امضا، امور دانشجویی، تایید مدارک درمانی، عدم سوئپیشینه و عابرین غیر مجاز می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

ثبت فوت

باتوجه به اينکه فوت هر فردي تبعات قانوني و اداري مانند: ارث، تدفين در محل ويا انتقال جسد به ايران را به دنبال دارد لذا به کليه هموطنان توصيه مي گردد براي کمک به انجام محل کاري در اين خصوص مراتب را به اطلاع بستگان و نزديکان متوفي در محل فوت ويا در ايران برسانند نزديکان متوفي مي توانند باستناد ماده 22 قانون ثبت احوال با دردست داشتن مدارک ذيل به نزديکترين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور مراجعه و نسبت به ثبت رسمي فوت اقدام نمايند
توجه : ثبت واقعه فوت رايگان مي باشد

مدارک مورد نیاز
1. تکمیل فرم تقاضانامه ثبت فوت ثبت فوت
2. يک برگ گواهي فوت انگليسي ( در صورت در خواست حمل جنازه به ایران یک برگ گواهی فوت هم به شرکت حمل جنازه تحویل شود.)
3. اصل گذرنامه متوفي
4. اصل شناسنامه متوفي
5. اصل شناسنامه همسر متوفي ( جهت درج مراتب فوت همسر)
6. اصل شناسنامه يا گذرنامه اعلام کننده و یک برگ کپی
7. ثبت واقعه فوت رايگان مي باشد لیکن اعلام کننده فوت می تواند نسبت به درخواست خلاصه رونوشت فوت اقدام نماید. هزینه هر برگ رونوشت فوت مبلغ 10 پوند می باشد.

چنانچه مایل هستید متوفی در ایران به خاك سپرده شود می توانید همزمان مدارک حمل جنازه را با یکی از شرکتهای آماده سازی و حمل جنازه در انگلستان جهت انتقال جسد به ایران هماهنگ نمایید.
جنانچه مایل به ثبت فوت در داخل کشور میباشید و یا به هر علتی ثبت فوت از جمله نقص مدارك شناسایی ثبت فوت در انگلستان مقدور نمی باشد، می توانید با ارائه مدارک نسبت به تایید گواهی فوت در سفارت و سپس ثبت فوت در ایران اقدام نمایند.

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران