سفارت جمهوری اسلامی ایران

صدور المثنی کارت شناسائی ملی

صدور المثنی کارت شناسائی ملی

توجه: نظر به اینکه قرار است کلیه کارت های ملی موجود با کارتهای ملی جدید بیومتریک تعویض شود لذا به اطلاع هموطنان عزیز می رساند کلیه کارتهای ملی فعلی با هر تاریخ اعتباری که هست تا اطلاع بعدی معتبر خواهد بود.

در صورت گم شدن کارت شناسائی ملی کارت جدید با ارائه مدارک زیر صادر میگردد:

مدارک لازم:

1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [270] برای صدور اولین کارت شناسائی ملی

2 - گزارش تکمیل شده مفقود شدن کارت شناسائی ملی [270a]

3- اصل شناسنامه وتصویر (روی برگ A4) تمام صفحات شناسنامه

4- دو قطعه عکس جدید 4×3 رنگی تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد

5-پرداخت 40 پوند هزینه صدور کارت ملی المثنی به صورت نقدی

در هنگام پرداخت نام و نام خانوادگی درخواست کننده و عبارت "صدور کارت شناسائی ملی" باید بر روی رسید نوشته شود.

6-- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نام و نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد. برای هر کارت می بایست یک پاکت جداگانه ارسال شود.

لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید

Iranian Consulate ,50 Kensington Court , W8 5DD

توجه! - در صورت گم شدن شناسنامه و کارت ملی، در خواست کننده باید ابتدا برای صدور شناسنامه المثنی اقدام نماید . پس از دریافت شناسنامه برای صدور کارت ملی المثنی اقدام نماید.
- چنانچه در هر مرحله ای ، صدور المثنی کارت ملی،کارت گم شده پیدا شود، می بایست درخواست کننده کارت پیدا شده را سریعا تحویل بخش کنسولی سفارت نماید.

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران ایران در لندن