سفارت جمهوری اسلامی ایران

زمان به وقت تهران و لندن

گواهی عدم سوء پیشینه

ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین خارجیانی که مدتی در ایران اقامت قانونی داشته اند در صورت نیاز می توانند از طریق سفارت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه بنمایند.
مدارک مورد نياز :
1- تکميل سه نسخه عدم سوء پیشینه درخواست گواهی بطور کامل، دقيق، خوانا و بدون خط خوردگي
2- ارائه اصل شناسنامه جديد، ايراني و دو سري فتوکپي ازکليه صفحات آن
3- ارائه اصل گذرنامه ايراني و دو نسخه فتوکپي ازتمامی صفحات نوشته شده (مهر و ویزا)
4- دو برگ آثار انگشتان متقاضي برروي کارتهاي مخصوص انگشت نگاري (کارت انگشت نگاری باید توسط متقاضی از مراکز اصلی پلیس محل زندگی خود اخذ گردد).
5- ارائه هفت قطعه عکس جديد (پاسپورت سایز)،رنگی، تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي
6- هزينه خدمات کنسولی به صورت نقدی دریافت می گردد. هزینه آن 20 پوند می باشد.
7- درصورت ارسال مدارک توسط پست، همراه نمودن پاکت با ذکر آدرس دقيق و الصاق تمبر جهت اعاده اصل مدرک

سایت ریاست جمهوری

سامانه امورکنسولی وزارت امور خارجه

سایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مدرسه تطبیقی

سازمان سرمایه گذاری

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران ایران در لندن