سفارت جمهوری اسلامی ایران

انتقال جنازه

حمل جنازه وثبت فوت درنمايندگيها دو مقوله جدا از يكديگر وليكن مرتبط بهم ميباشد.

برای حمل جنازه به ايران انجام اقدامات زير ضروريست:
1. تکمیل فرم مربوطه RM_1
2. هماهنگي با مراكز و شركت هائي معتبر حمل جنازه توسط بستگانو یا آشنایان متوفي جهت انجام تشريفات اداري وكسب مجوزهاي لازم براي انتقال جنازه به كشور و تهیه بارنامه حمل جنازه
3. اصل گواهي فوت متوفی می بایست به تایید و ترجمه نمایندگی برسد.
4. اصل گواهی پزشك قانوني وپليس جنائي و تائيد آن درخصوص اتباع ايراني كه بصورت غير طبيعي فوت نموده اند .
5. ارایه مدارک هویتی متوفی ( شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی)
6. ارایه مدارک هویتی اعلام کننده فوت ( شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی) در صورتيکه بستگان متوفی در ايران از واقعه مرگ مطلع گردند، ميتوانند با مراجعه به وزارت امور خارجه ساختمان شماره ۳ اداره سجلات و در ايام تعطيل به کشيک مربوطه مراجعه و در خواست ثبت فوت و يا انتقال جنازه را ارائه نمايند

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران