سفارت جمهوری اسلامی ایران

انتقال دانشجویان به دانشگاه های داخل کشور

انتقال دانشجویان به دانشگاه های داخل کشور
دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور می توانند مطابق روند زیر درخواست انتقال به یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی، غیر دولتی، غیرانتفاعی، دانشگاه آزاداسلامی، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور را بنمایند:
الف - ارسال مدارک زیر به بخش کنسولی برای تایید:
1- اصل ریز نمرات دروس گذرانده شده به زبان انگلیسی که توسط دانشگاه مهر شده باشد
2- اصل و تصویر (روی برگ A4) آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده
3- یک پاکت برای برگشت مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن درج شده باشد
ب - ارسال مدارک زیر به اداره کل امور دانشجویان در ایران:
1- درخواستنامه تکمیل شده [411] برای انتقال دانشجو
2- اصل ریز نمرات دروس گذرانده شده به زبان انگلیسی که توسط دانشگاه تائید شده باشد (به تایید بخش کنسولی رسیده باشد)
3- اصل و تصویر (روی برگ A4) آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده (به تایید بخش کنسولی رسیده باشد)
تصاویر مدارک بالا توسط دانشجو از طریق رایانامه daneshjou@ msrt.ir برای اداره کل امور دانشجویان ارسال شود.
ج- روند بررسی درخواست و انتقال
1- اداره کل امور دانشجویان داخل حداکثر دو ماه پس از تاریخ دریافت درخواستنامه و مدارک کامل، نتیجه را بررسی و اعلام می کند.
2.1- در صورت موافقت با یکی از موسسه های علمی پیشنهاد شده در درخواستنامه [411]، حکم انتقال دانشجو توسط رئیس شورای انتقال برای درخواست کننده و موسسه مقصد صادر می شود.
3.1- در صورت عدم موافقت با موسسه های مورد تقاضای داوطلب، اداره کل امور دانشجویان داخل حداکثر پنج موسسه را که با شرایط دانشجو انطباق بیشتری دارند انتخاب و پس از تائید شورای انتقال به درخواست کننده پیشنهاد می کند.
3.2- متقاضی با انتخاب یکی از موسسات پیشنهاد شده، آمادگی خود را برای انتقال اعلام می نماید.
3.3- حکم انتقال توسط رئیس شورا برای متقاضی و موسسه مقصد صادر می شود.
تبصره 1: ثبت نام متقاضی در اولین نیمسال تحصیلی پس از صدور حکم انتقال لازم الاجرا است.
تبصره 2: موسسه با توجه به مفاد تبصره ماده 8 آئین نامه انتقال پس از ثبت نام از متقاضی مراتب را به اداره کل امور دانشجویان داخل اطلاع خواهد داد.
برای کسب اطلاع بیشتر لطفا به سامانه اداره کل امور دانشجویان مراجعه نمایید

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران