سفارت جمهوری اسلامی ایران

زمان به وقت تهران و لندن

گواهی اصل یا تصویر مدرک

مدارکی که جهت درخواست تایید کپی برابر اصل در کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن انجام پذیر می باشد به شرح ذیل می باشد:
• شناسنامه
• کارت ملی
• گذرنامه ایرانی
• مدرک تحصیلی انگلیسی(که به تایید سفارت ایران رسیده باشد).
- هزینه خدمات کنسولی 15 پوند ( به صورت نقدی دریافت می گردد).

سایت ریاست جمهوری

سامانه امورکنسولی وزارت امور خارجه

سایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مدرسه تطبیقی

سازمان سرمایه گذاری

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران ایران در لندن