سفارت جمهوری اسلامی ایران

گواهی اصل یا تصویر مدرک

مدارکی که جهت درخواست تایید کپی برابر اصل در کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن انجام پذیر می باشد به شرح ذیل می باشد:
• شناسنامه
• کارت ملی
• گذرنامه ایرانی
• مدرک تحصیلی انگلیسی(که به تایید سفارت ایران رسیده باشد).
- هزینه خدمات کنسولی 15 پوند ( به صورت نقدی دریافت می گردد).

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران ایران در لندن