سفارت جمهوری اسلامی ایران

با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان امورگذرنامه شامل ( صدور و یا تجدید گذرنامه، برگ عبور، درخواست اجازه خروج دانشجویی و مشمولین)، امور اربعه شامل ( درخواست اولین شناسنامه ، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت)، وکالتنامه و تصدیق امضا، امور دانشجویی، تایید مدارک درمانی، عدم سوئپیشینه و عابرین غیر مجاز می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

تأیید مدارک دانشجوئی

برای تایید مدارک دانشجویی تنها از طریقسامانه تاک اقدام فرمایید
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان محترم فارغ التحصیل شده
مدارک زیر، توسط سفارت، برای تمامی دانشجویان تأیید می گردد:
الف- گواهی ثبت نام در دانشگاه
ب- گواهی اشتغال به تحصیل
ج- ریز نمرات دانشگاهی
د- مدارک فارغ التحصیلی
هـ - تصویر (روی برگ A4) اجازه اقامت معتبر
و- تصویر (روی برگ A4) صفحات گذرنامه
ز- گواهی رسمی شروع دوره تحصیلی (تاریخ دقیق به روز- ماه - سال) از دانشگاه محل تحصیل
مدارک لازم:
1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [405] که مورد درخواست در آن مشخص شده باشد
2- یک برگ از تصویر گذرنامه (روی برگ A4)
3- اصل مدرک که به تأیید وزارت امور خارجه انگلیس رسیده باشد و یک برگ تصویر آن (روی برگ A4). ( دانشجویان اعزامی رشته های پزشکی، پیرا پزشکی و رشته های وابسته باید کلیه مدارک و گواهی های تحصیلی خود را پس از تأیید سفارت محل تحصیل و نهاد اعزام کننده در ایران به مرکز امور دانشجوئی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند).
4- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک با تمبر کافی برای پست سفارشی که نشانی درخواست کننده بر روی آن درج شده باشد
5- مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید(مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده عودت داده خواهد شد)

Iranian Consulate ,50 Kensington Court , W8 5DD

6- ضمنا در صورت ارسال مدارک از طریق پست DHL (از ایران یا سایر مناطق)هزینه برگشت نیز قبلا به پست پرداخت گرددتا به هنگام تایید مدارک و ارسال آن مشکلی به وجود ید.© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران