سفارت جمهوری اسلامی ایران

زمان به وقت تهران و لندن

ترجمه شناسنامه یا گواهینامه

با ارسال یا ارائه مدارک زیر میتوان برای ترجمه شناسنامه اقدام نمود.
لازم به ذکر است ترجمه شناسنامه فقط به زبان انگلیسی و ترجمه گواهینامه فقط به زبان فرانسه صورت میگیرد.

مدارک لازم:
1- تکمیل فرم درخواست S_T1
2- اصل و تصویر شناسنامه
3- تصویر صفحه مشخصات گذرنامه ایرانی
4- تصویر مدرک اقامتی
5- هزینه نقدی 25 پوند
6- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد.
(مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده جهت رفع نقص پس فرستاده می شود)

سایت ریاست جمهوری

سامانه امورکنسولی وزارت امور خارجه

سایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مدرسه تطبیقی

سازمان سرمایه گذاری

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران ایران در لندن