سفارت جمهوری اسلامی ایران

انتخاب نام برای فرزند

طبق ماده بیست قانون ثبت احوال کشور انتخاب نام بااعلام کننده (پدر ومادر) است. اما بعضی از نامها بدلیل عدم تناسب نام با جنس نوزاد یا دارا بودن معنی غیرقابل قبول و... در این قانون غیرمجاز اعلام گردیده است. از اینرو سازمان ثبت احوال [فهرستی از نامهای مجاز و غیرمجاز] را تهیه نموده است. چنانچه نامی که هموطنان برای فرزندشان انتخاب نموده اند از نامهای معروف و متداول نیست، می توانند با مراجعه به این فهرست یا تماس با بخش کنسولی (iranconsulate.lon@mfa.gov.ir) از مجاز یاغیرمجاز بودن نام مورد نظر خود مطلع شوند.
- چنانچه نامی را که والدین انتخاب کرده اند در هیچکدام از فهرستهای نامهای مجاز یا غیر مجاز موجود نباشد، والدین میتوانند با ارسال نامه ای دلایل مجاز بودن نام مورد نظر خود از جمله وجود آن در ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی و یا متداول بودن آن در منطقه خاصی از ایران را ارائه نمایند. سفارت موضوع را به اداره ثبت احوال منعکس می نماید و درصورت دریافت موافقت، شناسنامه صادر میشود.
- چنانچه نام انتخاب شده برای فرزند غیر مجاز باشد و برای وی < نیز صادر شده باشد، والدین میتوانند با انتخاب یک نام مجاز ونوشتن عبارت " با تغییر نام فرزندم از ..... به ..... موافقت دارم " درپشت برگ و امضا آن تقاضای صدور شناسنامه بنمایند.
- نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر میباشد. در صورتیکه در شناسنامه پدر پیشوند "سید" وجود داشته باشد، در شناسنامه فرزند نیز به تناسب جنس از پیشوند "سید" یا "سیده" و یا پیشوند "سادات" ذکر خواهد گردید .
- اقلیتهای دینی میتوانند مطابق فرهنگ و آیین خود نام مورد نظر را انتخاب نمایند.
طبق ماده بیست قانون ثبت احوال کشور انتخاب نام بااعلام کننده (پدر ومادر) است. اما بعضی از نامها بدلیل عدم تناسب نام با جنس نوزاد یا دارا بودن معنی غیرقابل قبول و... در این قانون غیرمجاز اعلام گردیده است. از اینرو سازمان ثبت احوال [فهرستی از نامهای مجاز و غیرمجاز] را تهیه نموده است. چنانچه نامی که هموطنان برای فرزندشان انتخاب نموده اند از نامهای معروف و متداول نیست، می توانند با مراجعه به این فهرست یا تماس با بخش کنسولی (iranconsulate.lon@mfa.gov.ir) از مجاز یاغیرمجاز بودن نام مورد نظر خود مطلع شوند.
- چنانچه نامی را که والدین انتخاب کرده اند در هیچکدام از فهرستهای نامهای مجاز یا غیر مجاز موجود نباشد، والدین میتوانند با ارسال نامه ای دلایل مجاز بودن نام مورد نظر خود از جمله وجود آن در ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی و یا متداول بودن آن در منطقه خاصی از ایران را ارائه نمایند. سفارت موضوع را به اداره ثبت احوال منعکس می نماید و درصورت دریافت موافقت، شناسنامه صادر میشود.
- چنانچه نام انتخاب شده برای فرزند غیر مجاز باشد و برای وی ??? نیز صادر شده باشد، والدین میتوانند با انتخاب یک نام مجاز ونوشتن عبارت " با تغییر نام فرزندم از ..... به ..... موافقت دارم " درپشت برگ ??? و امضا آن تقاضای صدور شناسنامه بنمایند.
- نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر میباشد. در صورتیکه در شناسنامه پدر پیشوند "سید" وجود داشته باشد، در شناسنامه فرزند نیز به تناسب جنس از پیشوند "سید" یا "سیده" و یا پیشوند "سادات" ذکر خواهد گردید .
- اقلیتهای دینی میتوانند مطابق فرهنگ و آیین خود نام مورد نظر را انتخاب نمایند.

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران