سفارت جمهوری اسلامی ایران

تجدید اجازه خروج ویژه مشمولین

مشمولینی که قبلاً مهراجازه خروج ویژه مشمولین دریافت نموده و اعتبارآن به اتمام رسیده است و با توجه به اطلاعات ارایه شده در قسمت اجازه خروج ویژه مشمولین ( اینجا) قانوناً مجوز استفاده از این مهر را داشته باشند می توانند با ارایه مدارک ذیل نسبت به درج مهر جدید در گذرنامه خود اقدام نمایند:
1. تکميل يک برگ فرم اجازه خروج مشمولين (G6 )
2. ارائه اصل گذرنامه ايراني
3. پرداخت هزینه ( 20 پوند )
4. یک پاکت پست سفارشی ( شامل تمبر) که نشانی خواهان بر روی آن درج گردیده است. (جهت عودت گذرنامه)