سفارت جمهوری اسلامی ایران

تأیید مدارک درمانی ویژه دانشجویان بورسیه

تأیید مدارک درمانی ویژه دانشجویان بورسیه

اسناد و مدارک هزینه های درمان [دانشجویان بورسیه] و همسر و فرزندانشان توسط سفارت برای ارسال به ایران تأیید می شود.

مدارک لازم:

1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [403] برای تأیید مدارک درمانی

2- تصویر (روی برگ A4) حکم اعزام به خارج از کشور ( فقط در صورتی که دانشجو تشکیل پرونده نداده باشد)

3- اصل مدارک درمانی و یک برگ تصویر آنها (روی برگ A4)

4- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن درج شده باشد

5- مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید(مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده عودت داده خواهد شد)

Iranian Consulate ,50 Kensington Court , W8 5DD© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران ایران در لندن