سفارت جمهوری اسلامی ایران

تعویض و المثنی کارت معافیت و پایان خدمت:

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند ضمن همراه داشتن گذرنامه و مدرک اقامتی خود با در دست داشتن مدارک زیر به بخش کنسولی سفارت مراجعه نموده و پس از برابر اصل نمودن مدارک، احراز هویت و تایید فرم های مربوطه توسط بخش کنسولی سفارت، تصاویر برابر اصل شده مدارک را به همراه اصل کارت معافیت یا پایان خدمت قدیمی(در صورت موجود بودن) و اصل وکالتنامه، برای وکیل خود در ایران (والدین نیاز به وکالتنامه ندارند) ارسال نمایند تا مراتب از طریق مراکز پلیس +10 پیگیری گردد.همچنین لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند با مراجعه به مراکز پلیس +10 مراتب را پیگیری نماید.
مدارک مورد نیاز:
1. اصل گذرنامه معتبر ايراني و تصوير صفحات نوشته شده آن
2. برگه اقامت انگلستان و تصوير آن
3. اصل شناسنامه معتبر و تصوير تمامي صفحات.
4. اصل كارت ملي و تصوير پشت و رو. ( در صورت نداشتن كارت ملي همزمان درخواست كارت ملي انجام گيرد.)
5. اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي
ذكر 1: درصورتيكه مدرك تحصيلي صادره از انگلستان باشد مي بايست به تاييد بخش دانشجويي نمايندگي برسد.
تذكر 2: درصورتيكه مدرك تحصيلي صادره از ايران باشد و در حال حاضر نزد متقاضي است بهمراه تصوير آن به نمايندگي ارائه گردد و درصورتيكه اصل مدرك در ايران باشد بهمراه ديگر مدارك و در هنگام مراجعه وكيل به پليس +۱۰ ارائه گردد .
6. اصل و تصوير پشت و روي كارت پايان خدمت و يا كارت معافيت .
7. تعداد 4 قطعه عكس رنگي جديد (پاسپورت سایز) پشت نويسي شده يك شكل با ويژگيهاي زير:
• تمام رخ با زمينه سفيد
• موي سر و صورت متعارف و معمولي
• فاقد زيورآلات ، كراوات و هرگونه آرايش سر و صورت
8. تكميل فرم احراز هويت كه ميبايست امضاي آن توسط فرد متقاضي به هنگام مراجعه به نمايندگي انجام پذيرد .
9. تكميل فرم درخواست تعويض كارت پايان خدمت و يا معافيت كه ميبايست امضاي آن توسط فرد متقاضي به هنگام مراجعه به نمايندگي انجام پذيرد .
10. تنظيم وکالتنامه پیگیری امور نظام وظیفه از طریق سامانه تاک
توجه:
الف) فرد متقاضي ميبايست شخصاً به نمايندگي مراجعه نمايد و ارائه مدارك بوسيله پست امكان پذير نميباشد.
ب) مدارك پس از تاييد به متقاضي مسترد ميگردد تا شخصاً و يا بوسيله وكيل قانوني از طريق داخل كشور (پليس +10) اقدام و پيگيري نمايند. پ) هر يک از تصاوير مدارک مي بايستي در يک کاغذ A4 به صورت جداگانه فتوکپي گردد.
تذکرات:
1- اصل كارت معافيت یا پایان خدمت باید با اطلاعات ارائه شده از سوي متقاضي مطابقت داشته باشد.
2- درصورت غير قابل استفاده بودن و یا مفقودی كارت، متقاضي مي بايست درخواست المثني نمايد.
لازم به ذکر است اعتبار کارت های معافیت و پایان خدمت قدیمی صرفا تا پایان سال 94 می باشد و از ابتدای سال 95 در صورت عدم تبدیل به کارت هوشمند هیچ گونه خدماتی در داخل و یا خارج از کشور ارائه نخواهد شد.

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران