سفارت جمهوری اسلامی ایران

پرسش و پاسخ شناسنامه

شناسنامه

پرسش 1 ـ من متقاضی تغییر نام کوچک خود هستم. آیا انجام این تغییر امکان پذیر است؟

پاسخ 1- در صورتی که نام شما ناپسند و نامتناسب، خارجی و نامانوس در زبان فارسی و نام تکراری فرزند دیگر پدرتان باشد. برای اطلاع بیشتر به [تغییر نام] مراجعه نمائید.

پرسش 2- در صورتی که جهت عکسدار کردن شناسنامه مدارک ایرانی عکسدار در اختیار نداشته باشم، چه اقدامی باشد انجام دهم.

پاسخ 2- از طریق تنظیم استشهادیه با حضور در سفارت امکانپذیر است.

پرسش 3 ـ آیا شناسنامه ای که مندرجات آن خدشه دار باشد، و در صفحه آخر آن نیز توضیح داده نشده باشد، عکس دار کردن آن امکان پذیر است.

پاسخ 3- خیر.

پرسش 4 ـ شناسنامه اینجانب بعد از تعویض فاقد مشخصات کامل همسر و فرزندانم میباشد، در این موارد چه اقدامی باید انجام گیرد.

پاسخ 4- درخواستنامه [ 215] را تکمیل و به همراه اصل سند ازدواج و شناسنامه خود وهمسر و تصاویر شناسنامه قبلی و سایر مدارک تائید کننده اظهارات خود را ، جهت اقدام به سفارت ارسال نمایید.

پرسش 5- چنانچه شخصی فرزندش بجز در بیمارستان مثلاً درخانه بدنیا آمده ( مانند مناطق مرزی کشور) و گواهی تولد برای فرزندش ندارد چگونه می تواند برای فرزند درخواست شناسنامه نماید؟

پاسخ 5- در سفارت جمهوری اسلامی ایران فقط برای متولدین خارج از کشور بشرح ذیل شناسنامه صادر میشود:

» جهت فرزندانی که در انگلیس متولد شده اند. برای اطلاع بیشتر به قسمت صدور شناسنامه در سایت مراجعه نمائید.

» فرزندانی که در کشورهای غیر از ایران و انگلیس متولد شده باشند والدین اینگونه افراد باید گواهی ولادت معتبر از کشور محل تولد که به تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد بهمراه سایر مدارک ارائه نمایند. برای اطلاع بیشتر قسمت صدور شناسنامه در سایت مراجعه نمایند.

» برای فرزندانی که در ایران متولد شده اند فقط در داخل کشور شناسنامه صادر می شود.

پرسش 6- آیا سفارت جهت صدور شناسنامه برای متولدین خارج از کشور محدودیت سنی قائل می باشد یا خیر؟ در صورت وجود محدودیت نحوه عملکرد چیست؟

پاسخ 6- چنانچه فرزند متولد خارج از کشور کمتر از 15 سال تمام داشته باشد می توانید به قسمت صدور شناسنامه مراجعه نمایند. اگر فرزند متولد خارج از کشور بین 15 تا 18 سال تمام سن داشته باشد. والدین باید دو برگ کارت انگشت نگاری برای فزندان پسر ( کارت سفید ) و برای فرزندان دختر ( کارت آبی) دریافت و به اداره پلیس محل سکونت مراجعه تا توسط پلیس روی کارتها انگشت نگاری بعمل آید و سپس کارتها را بهمراه سایر مدارک مندرج در بخش صدور شناسنامه به سفارت ارسال نمایند.

پرسش 7- فرزندانی که مادر آنها ایرانی ولی پدرشان خارجی می باشد آیا می توانند شناسنامه ایرانی داشته باشند یا خیر؟ اگر نمی توانند برای رفت و آمد آنها به ایران چه تسهیلاتی وجود دارد؟

پاسخ 7- برای فرزندانی که از پدر خارجی در خارج از کشور متولد شده اند شناسنامه ایرانی صادر نمی شود و برای مسافرت به ایران باید در گذرنامه خارجی ویزا جمهوری اسلامی ایران را اخذ نمایند.

پرسش 8- آیا می توان عکسدار کردن شناسنامه را از طریق پست انجام داد؟ به چه شکل؟

پاسخ 8- خیر. مراجعه الزامی است. جهت درج اثر انگشت شما در شناسنامه

پرسش 9- شخصی که انگلیس در نامش با نام اصلی وی مغایرت داشته باشد آیا جهت گرفتن شناسنامه برای فرزندانش دچار مشکل خواهد شد یا خیر؟ در صورت بروز مشکل چه باید کرد؟ که هر دو اسم متعلق به یک نفر می باشد.

پاسخ 9- چنانچه نام و یا نام خانوادگی مندرج در گذرنامه انگلیس با نام و نام خانوادگی مندرج در شناسنامه ایرانی مغایرت داشه باشد باید در گواهی ولادت توسط اداره ؟؟؟؟؟ نام قبلی و فعلی توضیح لازم داده شود.

پرسش 10- چنانچه شخصی نام فرزندش نه جزء اسامی ممنوعه باشد نه مجاز چگونه می تواند شناسنامه فرزندش را به آن نام بگیرید؟

پاسخ 10- در این صورت به دو روش می توان اقدام نمود:

» بستگان در ایران به ثبت احوال امور خارجه در تهران خیابان امام خمینی (ره) نبش خیابان شیخ هادی مراجعه و تقاضای خود را مطرح می نما یند در صورت موافقت مراتب به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه منعکس و از آن طریق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن اعلام می گردد و سپس در سفارت نسبت به صدور شناسنامه با نام موافقت شده اقدام می شود.

» متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را به همراه توضیحاتی مستند از منابع ادبی ایران درخصوص نام مورد نظر به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن ارسال نمایند مراتب به مرکز منعکس میشود و در صورت موافقت شناسنامه با نام درخواستی صادر می گردد.

پرسش 11- آیا خانمها می توانند درخواست تغییر نام خانوادگی خود به نام خانوادگی شوهر را نمایند؟چگونه؟

پاسخ 11- اگر همسرش ایرانی باشد می تواند با گرفتن موافقت همسر فامیلی او را استفاده نماید؟ ( بشرط موافقت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه متقاضی)

پرسش 12 ـ همسرم فوت نموده و دسترسی به اصل شناسنامه او نیست. برای ثبت فوت چه باید بکنم.

پاسخ 12- با اصل گذرنامه متوفا میتوانید ثبت فوت نمائید.

پرسش 13 ـ همسرم چند سال پیش در انگلیس فوت نموده و هیچگونه مدرک ایرانی ندارد. برای ثبت فوت چه کار کنم؟

پاسخ 13- گواهی فوت متوفا را از مقامات رسمی محلی به سفارت ارائه تا مورد تائید قرار گیرد و سپس با ارائه آن به اداره ثبت امورخارجه ثبت احوال کشور، تقاضای ثبت فوت نمائید.

پرسش 14- بدلیل مشکلی که دارم فصد دارم که سن خودم را در شناسنامه ام کمتر کنم. آیا آین کار ممکن است یا خیر؟

پاسخ 14 - بر طبق قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است، مگر یکبار و در صورتیکه طبق تشخیص کمیسیون مشخصی، اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از پنجسال باشد. این کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال، پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تَشکیل میگردد.

در اینصورت شما میتوانید با تنظیم دادخواست و ارائه مدارک مثبته و معاینه پزشکی و چهار قطعه عکس تأیید شده و اصل شناسنامه، تقاضای اصلاح تاریخ تولد خود را بنمائید. لازم بذکر است که تقاضای اصلاح تاریخ ولادت زیر 5 سال افراد پذیرفته نخواهد شد.© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران