سفارت جمهوری اسلامی ایران

شرایط دریافت ارز دانشجویی

شرایط دریافت ارز دانشجویی

مدارک مورد نیاز :

الف- اصل معرفی دانشگاه محل تحصیل با مهر و امضاءمسئول مربوطه

ب- کپی گذرنامه معتبر ایرانی شامل صفحات مشخصات ، روادید تحصیلی و مهر ورود به لندن ( برای دانشجویانی که پرونده دانشجوئی در سفارت ندارند )

پ- کپی کارت اقامت و کارت تحصیلی با تاریخ معتبر

د- پاکت خالی همراه با آدرس و تمبر کافی جهت اعاده مدارک پس از تایید

هـ - تکمیل فرم 405 (تایید گواهی تحصیلی)

و- مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید(مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده عودت داده خواهد شد)


Iranian Consulate ,50 Kensington Court , W8 5DD

برای اطلاعات بیشتر به سایت وزارت علوم مراجعه بفرمایید.


© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران