سفارت جمهوری اسلامی ایران

با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان امورگذرنامه شامل ( صدور و یا تجدید گذرنامه، برگ عبور، درخواست اجازه خروج دانشجویی و مشمولین)، امور اربعه شامل ( درخواست اولین شناسنامه ، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت)، وکالتنامه و تصدیق امضا، امور دانشجویی، تایید مدارک درمانی، عدم سوئپیشینه و عابرین غیر مجاز می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

برگ عبور

برای ایرانیان فاقد گذرنامه که قصد بازگشت به ایران را دارند و دارای مدرک شناسائی معتبر و عکسدار ایرانی میباشند، به منظور بازگشت به ایران، در صورت درخواست کتبی متقاضی، برگ عبور صادر میگردد.
- مدت اعتبار برگ عبور از تاریخ صدور 20 روز میباشد
- افرادی که دارای مدرک شناسائی معتبر و عکسدار ایرانی نیستند باید با بستگان خود در ایران تماس حاصل نمایند تا آنها مدارک شناسائی لازم را به وزارت امورخارجه، اداره گذرنامه (ساختمان شماره 3) ارائه نمایند.
مدارک لازم:
1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [G10] برای برگ عبور (درخواست کننده می بایست شخصا به سفارت مراجعه نماید).

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران