سفارت جمهوری اسلامی ایران

با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان امورگذرنامه شامل ( صدور و یا تجدید گذرنامه، برگ عبور، درخواست اجازه خروج دانشجویی و مشمولین)، امور اربعه شامل ( درخواست اولین شناسنامه ، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت)، وکالتنامه و تصدیق امضا، امور دانشجویی، تایید مدارک درمانی، عدم سوئپیشینه و عابرین غیر مجاز می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

درخواست ثبت طلاق با حضور زوجین (زن یا مرد) با در دست داشتن طلاق انگلیسی و شرعی

با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان اموراربعه شامل ( شناسنامه فرزند، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت) می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.
• با توجه به حجم بالاي درخواست هاي كنسولي هموطنان، به مدارك ارسالي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارک عیناً عودت خواهد شد تا پس از تکمیل مجدداً اقدام فرمایید.
* ثبت طلاق پس از سپری شدن ۳ ماه و ۱۰ روز از تاريخ جاری شدن صيغه طلاق شرعی و احرازعدم رجوع امکان پذير مي باشد.
* حضورزوجین يا وكلای رسمی آنان که وکالتنامه آنها توسط دفاتر دولتی ایران تائید شده باشد، برای امضاء دفاترثبت طلاق در نمایندگی الزامی است.
* با ثبت طلاق در شناسنامه ها و ارائه سند رسمی طلاق به طرفین ( نسخه اصل تحویل زوجه و تصویر برابر اصل آن به زوج تحویل می گردد )، طلاق طرفین رسمیت می یابد
مدارك لازم:
1- درخواست تکميل شده ثبت طلاق
2- اصل حكم طلاق صادره از دادگاههای انگلیسی ( Absolute Divorce) به انضمام یک برگ کپی‌ از آن
* در صورت صدورطلاق انگلیسی پس از سال 2013 می بایست قبل از ارایه گواهی انگلیسی نسبت به تایید آن توسط وزارت کشورانگلستان اقدام گردد. برای این کار با مراجعه به سایت ذیل نسبت به ارایه درخواست خود اقدام نمایید. لازم به ذکر است مطابق درخواست این مرجع برگه طلاق انگلیسی قبل از ارایه می بایست توسط یک وکیل انگلیسی کپی برابر اصل ( Certified Copy ) شده و آن برگه برای تایید به مقامات مربوطه ارئه گردد. https://www.gov.uk/get-document-legalised
* توجه شود گواهی های دیگر مانند Decree Nisi و یا نامه وکیل مبنی بر طلاق قابل قبول نبوده و صرفاً گواهی Absolute Divorce جهت ثبت طلاق رسمی ایرانی مورد نیازمی باشد.
3- گواهی جاری شدن صيغه طلاق شرعی با توافق وامضا زوجین صادره مراکز اسلامی مورد تایید سفارت به انضمام یک سری کپی‌ از آن
4- اصل شناسنامه های معتبر زوجین
5- اصل گذرنامه های ایرانی زوجین
6- یک قطعه عکس جديد ۴×3 از هر کدام از زوجین. تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.
7- پرداخت هزینه های مربوطه

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران