سفارت جمهوری اسلامی ایران

درخواست ثبت طلاق با حضور یکی از زوجین (زن یا مرد) با در دست داشتن طلاق انگلیسی و شرعی

با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان اموراربعه شامل ( شناسنامه فرزند، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت) می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.
خواهان می بایست با دردست داشتن مدارک ذیل جهت ارائه درخواست ثبت طلاق به نمایندگی مراجعه نماید تا توضیحات تکمیلی برحسب مورد به وی ارائه گردد. لازم به ذکر است بنا بر شرایط هر یک از مراجعین، پس از بررسی شرایط متقاضی، امکان و یا عدم امکان ثبت طلاق درنمایندگی به وی اعلام می گردد. در صورتیکه امکان ثبت طلاق درنمایندگی وجود داشته باشد مدارک مورد نیاز و مراحل کار به ایشان اعلام خواهد شد.
مدارك لازم:
1- درخواست تکميل شده ثبت طلاق
2- اصل حكم طلاق صادره از دادگاههای انگلیسی ( Absolute Divorce) به انضمام یک برگ کپی‌ از آن
* در صورت صدورطلاق انگلیسی پس از سال 2013 می بایست قبل از ارایه گواهی انگلیسی نسبت به تایید آن توسط وزارت کشورانگلستان اقدام گردد. برای این کار با مراجعه به سایت ذیل نسبت به ارایه درخواست خود اقدام نمایید. لازم به ذکر است مطابق درخواست این مرجع برگه طلاق انگلیسی قبل از ارایه می بایست توسط یک وکیل انگلیسی کپی برابر اصل ( Certified Copy ) شده و آن برگه برای تایید به مقامات مربوطه ارئه گردد. https://www.gov.uk/get-document-legalised
* توجه شود گواهی های دیگر مانند Decree Nisi و یا نامه وکیل مبنی بر طلاق قابل قبول نبوده و صرفاً گواهی Absolute Divorce جهت ثبت طلاق رسمی ایرانی مورد نیازمی باشد.
3- در صورت جاری شدن طلاق شرعی ارائه گواهی طلاق شرعی دو طرفه که با توافق زوجین نزد مراکز اسلامی مورد تایید سفارت به ثبت رسیده است به انضمام یک سری کپی‌ از آن در این مورد دقت شود که طلاق شرعی یکطرفه، برای ثبت طلاق رسمی ایرانی قابل قبول نمی باشد.
4- اصل شناسنامه معتبر خواهان
5- اصل گذرنامه ایرانی خواهان
6- یک قطعه عکس جديد 3 * 4 از هر کدام از زوجین. تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.
7- پرداخت هزینه های مربوطه


© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران